Per 4 mei a.s kunnen wij de praktijk gelukkig weer opstarten !
U kunt ons bellen / mailen om een afspraak te maken. Voorafgaande hieraan zullen wij de RIVM / KNGF triage regels hanteren. Wij zullen als fysio,s de 1,5 m regel goed handhaven door verantwoorde planning. Met elkaar kunnen we weer aan een gezonde toekomst werken!

Bekijk HIER ons Protocol Opening Fysiotherapie Graft-de Rijp >>>

De Fysiotherapeuten


  • Manuele therapie
  • Kinderfysiotherapie
  • Zwangerschap gerelateerde klachten
  • Medical taping
  • Mensendieck oefentherapie
Alle fysio's geven het beweegprogramma Fysio-Fit. Dit is trainen in groepsverband voor specifieke groepen.
De praktijk is zoveel mogelijk allround ingesteld, zodat een breed scala aan klachten van het bewegingsapparaat behandeld kunnen worden.

In het zorgcentrum Mieuwijdt wordt 2x per week specifieke ouderengymnastiek gegeven.

Onze praktijk heeft kontraktovereenkomsten met alle zorgverzekeraars.
Wij zijn direkt toegankelijk, dat betekent , dat u zonder verwijzing wij ons terecht kunt. Natuurlijk onderhouden we regelmatig constructief overleg met de huisartsenpraktijken, die in ons centrum zijn gevestigd.

Soms is bij kinderen sprake van een bewegingsprobleem. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Een kinderfysiotherapeut begeleidt kinderen met motorische problemen met als doel hen ...

Soms is bij kinderen sprake van een bewegingsprobleem. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Een kinderfysiotherapeut begeleidt ...

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal ...

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. ...

De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische obstructie longaandoeningen) en is een verzamelnaam voor longaandoeningen die zich kenmerken door een vernauwing van de ...

De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische obstructie longaandoeningen) en is een verzamelnaam voor ...

Wij bieden Zwangerfit® aan: een compleet programma voor de zwangere of pas bevallen vrouw. Bij deze nieuwe opzet van zwangerschapsbegeleiding is de jarenlange ervaring van de zwangerschapsgym ...

Wij bieden Zwangerfit® aan: een compleet programma voor de zwangere of pas bevallen vrouw. Bij deze nieuwe opzet van zwangerschapsbegeleiding is de ...